White Stripe

White Stripe

Old yellow metallic cargo container with a white stripe.

by
by
by
by
by
by