Typewriter Happy Valentines Day

Typewriter Happy Valentines Day

Happy Valentine’s Day greeting printed on an old typewriter

by
by
by
by
by
by