Snowy mountains. Russia, Siberia, Altai mountains, Chuya ridge.

Snowy mountains. Russia, Siberia, Altai mountains, Chuya ridge.

Snowy mountains. Severe mountains peaks covered by snow. Russia, Siberia, Altai mountains, Chuya ridge.

by
by
by
by
by
by