Marrakesh Koutoubia Minaret

Marrakesh Koutoubia Minaret

A view from the garden of the Koutoubia Minaret in Marrakesh

by
by
by
by
by
by