Kurilian Bobtail cat, 1 year old, scratching in front of white background

Kurilian Bobtail cat, 1 year old, scratching in front of white background

Kurilian Bobtail cat, 1 year old, scratching in front of white background

by
by
by
by
by
by