Krafla Geothermal Power Station, Iceland

Krafla Geothermal Power Station, Iceland

Panoramic view over the valley that hosts the Krafla Geothermal Power Station in Iceland.

by
by
by
by
by
by