Griffon bruxellois isolated on white

Griffon bruxellois isolated on white

Griffon bruxellois sitting, isolated on white

by
by
by
by
by
by