European Power Socket

European Power Socket

An isolated to white photo of a European single power socket

by
by
by
by
by
by