Deep water coronet

Deep water coronet

A macro shot of a water drop hitting deep water, forming a coronet

by
by
by
by
by
by